Η συμπεριφορά και η αντίληψη των καταναλωτών στις προθέσεις τους για καταγγελία των προϊόντων. (Bachelor thesis)

Γιαννιού, Μαργαρίτα;Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7367
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer Behavior
Purchase decision
Consumer complaints
Keywords: Συμπεριφορά καταναλωτών;Αγοραστική απόφαση;Παράπονα πελατών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7367
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO3162007.pdf52.62 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons