Η ποιότητα της εξυπηρέτησης, το κριτήριο της ανταλλαγής και ο βαθμός ικανοποίησης ως μέτρα επηρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. (Bachelor thesis)

Βήχου, Παρασκευή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7380
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Service industries
Consumer Behavior
Customer satisfaction
Keywords: Παροχή υπηρεσιών;Συμπεριφορά καταναλωτών;Ικανοποίηση καταναλωτή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7380
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Service industries
Consumer Behavior
Customer satisfaction
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-12-26T11:19:51Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2007
Advisor name: Τσολάκης, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 61
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2952007.pdf36.41 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons