Υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου: Μια εμπειρική μελέτη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδας. (Bachelor thesis)

Κιουτσούκη, Αλεξάνδρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7401
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Internet
Electronic data interchange
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Ασφάλεια συναλλαγών;Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7401
Item type: bachelorThesis
Subject classification: E-Commerce
Internet
Electronic data interchange
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-12-27T13:40:26Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2005-06
Advisor name: Νεραντζάκης , Σταύρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 96
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2762005.pdf53.79 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons