Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της γαλακτοβιομηχανίας Έβρου "Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε." και σύγκριση αυτών με τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες. (Bachelor thesis)

Βουτσά, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7402
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial statement analysis
Business enterprises
Dairy products industry
Keywords: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις;Κλάδος γαλακτοβιομηχανίας;Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7402
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2752005.pdf80.62 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons