Η θέση των μηχανών αναζήτησης στην οικονομία. Η περίπτωση του Google. (Bachelor thesis)

Κουτσουπιά, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7405
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Internet
Web search engines
Keywords: Διαδίκτυο;Μηχανές αναζήτησης;Google
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7405
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2702009.pdf96.83 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons