Χρηματιστηριακοί τίτλοι και επενδυτικές τακτικές στο Χ.Α.Α. (Bachelor thesis)

Κουτουλάκη, Αφροδίτη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7407
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Stocks
Bonds
Stock market
Keywords: Χρηματιστηριακοί τίτλοι;Χρηματιστηριακές επενδύσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7407
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2692005.pdf47.04 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons