Οι βιτρίνες των καταστημάτων και οι αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. (Bachelor thesis)

Καραπαντζίδου, Γεωργία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7414
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Display cases
Stores, Retail
Consumer behaviour
Keywords: Βιτρίνες;Καταστήματα;Απόφαση αγοράς;Καταναλωτές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7414
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2622005.pdf75.04 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons