Αγορές-συγχωνεύσεις και συνέργειες. (Bachelor thesis)

Μπεσδέκη, Εύη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7416
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Mergers
business enterprises
Acculturation
Keywords: Συγχωνεύσεις;Συνέργειες;Προσαρμογή της κουλτούρας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7416
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Mergers
business enterprises
Acculturation
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-06T16:25:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2005
Advisor name: Ζόπογλου , Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 84
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2612005.pdf55.8 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons