Παθητικό επιχειρήσεων-προβλέψεις-αποθεματικά-εφαρμογές. (Bachelor thesis)

Αλμανίδου, Ε.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7420
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Fixed assets
Reserves (Accounting)
Liabilities (Accounting)
Keywords: Παθητικό επιχειρήσεων;Αποθεματικά;Προβλέψεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7420
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Fixed assets
Reserves (Accounting)
Liabilities (Accounting)
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-06T18:38:57Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2004
Advisor name: Ελευθεριάδου, Γ.
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 82
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2592004.pdf70.7 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons