Αντιλήψεις των καταναλωτών και η προσήλωση τους στο κατάστημα. Πως επηρεάζονται από τις τεχνικές προώθησης. Μια μελέτη για την αγορά των Super Market. (Bachelor thesis)

Δαμόκα, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7422
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer Behavior
Marketing
Brand loyalty
Consumer satisfaction
Keywords: Συμπεριφορά καταναλωτών;Προσήλωση στη μάρκα;Σούπερ Μάρκετ;Μάρκετινγκ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7422
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2582007.pdf64.34 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons