Επενδύοντας σε κεφαλαιαγορές. (Bachelor thesis)

Κουμίδης, Μάριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7424
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Capital market
Investments
Stock market
Keywords: Χρηματιστήριο;Κεφαλαιαγορά;Επενδύσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7424
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2562007.pdf39.21 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons