Το σύγχρονο διαφημιστικό δίλημμα: Παγκοσμιοποιημένη ή Εθνικά προσαρμοσμένη διαφήμιση. (Bachelor thesis)

Άκπαπας, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7425
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Advertising
marketing strategies
Keywords: Διαφήμιση;΄Τυποποιημένο μοντέλο διαφήμισης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7425
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2572004.pdf85.71 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons