Η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανοχής κινδύνου και των Δημογραφικών χαρακτηριστικών. (Bachelor thesis)

Διαμαντής, Βασίλειος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7428
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Financial risk
Demographic analysis
Keywords: Δημογραφικά χαρακτηριστικά;Οικονομική ανοχή κινδύνου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7428
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2552004.pdf45.49 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons