Ικανοποίηση των μικρών επιχειρήσεων από την χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών. (Bachelor thesis)

Γκουντζέλη, Ευγενία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7429
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Small business
Information technology
Keywords: Μικρές επιχειρήσεις;Τεχνολογία Πλήροφοριών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7429
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2542007.pdf39.17 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons