Φορολογία Τεχνικών Επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Μουράτη, ΒασιλικήΠαπαστεργίου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7430
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Construction industry
business enterprises
Keywords: Τεχνικές εταιρίες;Φορολογία;Κέρδη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7430
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2542005.pdf67.75 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons