Η ελληνική γεωργία σε Διεθνή και Κοινοτική αγορά. (Bachelor thesis)

Λάττα, Ελλάδα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7433
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Agriculture
European Union
Common Agricultural Policy
Keywords: Γεωργία;Ευρωπαϊκή Ένωση;Κοινή αγροτική πολιτική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7433
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2512007.pdf74.52 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons