Οι προτεραιότητες και οι επιπτώσεις από την οργανωτική και προσωπική δέσμευση στις σχέσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. (Bachelor thesis)

Λάκκα, Ευθυμία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7435
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Service industries
Confidence
Satisfaction
Keywords: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών;Προσωπική δέσμευση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7435
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2522007.pdf61.65 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons