Δοκιμές και στρατηγικές δυναμικές στο franchising. (Bachelor thesis)

Πελεκάνου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7436
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Franchising
Catering industry
Keywords: Δικαιόχρηση;Κύκλος ζωής franchise καταστήματος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7436
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2512006.pdf58.6 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons