Η επίδραση των διαπολιτισμικών εκδηλώσεων στην ξενοφοβία και στον ρατσισμό θεατών και συμμετεχόντων. (Bachelor thesis)

Καλημάνα, Θεοδοσία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7438
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Xenophobia
Racism
Immigrants
Keywords: Ξενοφοβία;Ρατσισμός;Μετανάστες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7438
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2502007.pdf59.24 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons