Η σχέση των δραστηριοτήτων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην αγορά και της σχετικής με την αγορά κουλτούρας: Εφαρμογές της ανάπτυξης του προσανατολισμού της αγοράς στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. (Bachelor thesis)

Μακρυγιάννη, Όλγα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7439
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Customer satisfaction
Nonprofit organizations
Market
Keywords: Ικανοποίηση πελάτη;Ανάπτυξη αγοράς;Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7439
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2502006.pdf48 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons