Εταιρική διακυβέρνηση και πως εφαρμόζεται στην λογιστική. (Bachelor thesis)

Δούλγερη, ΑγγελικήΚαραγιοβάνη, Κυριακή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7440
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Corporate governance
Internal audit
Corporate social responsibility
Keywords: Εταιρική διακυβέρνηση;Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7440
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Corporate governance
Internal audit
Corporate social responsibility
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-10T16:00:05Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2005-10
Advisor name: Μανδήλας, Αθανάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 101
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2502005.pdf60.18 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons