Η οργανωσιακή εκμάθηση ως ένας απαραίτητος στρατηγικός πόρος στη διαχείριση της αλυσίδας προσφοράς των επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Μπαμπασίδου, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7441
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Learning organization
Educational needs
Keywords: Οργανωσιακή εκμάθηση;Εκπαιδευτικές ανάγκες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7441
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2502004.pdf41.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons