Αξιολόγηση προσωπικού στο χώρο των τραπεζών. (Bachelor thesis)

Καρακατσιάνου, Ντίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7447
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Bank employees
Evaluation
Keywords: Αξιολόγηση προσωπικού;Υπάλληλοι;Τράπεζες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7447
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2482004.pdf50 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons