Η σχέση μεταξύ οργανωσιακής ικανότητας μάθησης και συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. Εμπειρική έρευνα στις τράπεζες της Ελλάδος. (Bachelor thesis)

Σουρίδου, Δόμνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7448
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Banks
Organizational learning
Keywords: Τράπεζες;Οργανωσιακή μάθηση;Ελληνικός Τραπεζικός Κλάδος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7448
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2472007.pdf39.21 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons