Εισόδημα Δ' πηγής στη φορολογία εισοδήματος-Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα-Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3259/2004. (Bachelor thesis)

Κεμεκενίδου, Νικολέτα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7449
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Income tax
Depreciation
Keywords: Εμπορικές επιχειρήσεις;Ακαθάριστο εισόδημα;Καθαρό εισόδημα;Περαίωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7449
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2472005.pdf40.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons