Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού σε μικρές κοινωνίες: Περιπτωσιολογική μελέτη λίμνης Πλαστήρα. (Bachelor thesis)

Γιαννακοπούλου, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7450
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism--Social aspects
Greece
Keywords: Κοινωνικές επιπτώσεις;Τουρισμός;Λίμνη Πλαστήρα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7450
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2462007.pdf28.39 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons