Η εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα των τραπεζών. (Bachelor thesis)

Γεωργοπούλου, Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7451
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Employees--Training of
Bank employees
Human Resource Management
Keywords: Διοίκηση ανθρώπινων πόρων;Προσωπικό;Εκαπαίδευση;Τράπεζες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7451
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2472004.pdf52.81 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons