Η εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα των τραπεζών. (Bachelor thesis)

Γεωργοπούλου, Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7451
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Employees--Training of
Bank employees
Human Resource Management
Keywords: Διοίκηση ανθρώπινων πόρων;Προσωπικό;Εκαπαίδευση;Τράπεζες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7451
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Employees--Training of
Bank employees
Human Resource Management
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-13T19:45:08Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2004-11-22
Advisor name: Δημητριάδης, Ευστάθιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 72
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2472004.pdf52.81 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons