Παροχείς υπηρεσιών Logistics-Σχέσεις με τους πελάτες. (Bachelor thesis)

Δ., Ρίζου;Χαμαϊδή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7452
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Logistics
Warehouse management system
Supply chain
Keywords: Logistics;Παροχείς υπηρεσιών Logistics;Προμηθευτική αλυσίδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7452
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2452007.pdf33.11 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons