Διαχείριση επιχειρηματικής γνώσης (knowledge Managemet) και η επίδραση της στην εταιρική απόδοση. (Bachelor thesis)

Παγωνίδου, Χρυσούλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7453
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Knowledge management
business enterprises
Keywords: Επιχειρηματική γνώση;Διαχείριση γνώσης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7453
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2452006.pdf39.58 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons