Οι συνεταιριστικές τράπεζες και η λογιστική τους. (Bachelor thesis)

Τσόλη, Χρύσα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7454
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Corporate banking
Assets (Accounting)
Law and legislation
Liabilities (Accounting)
Keywords: Συνεταιριστικές τράπεζες;Λογιστική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7454
Appears in Collections:Μεταπτυχιακό στη Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2452005.pdf45.88 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons