Διαστάσεις της ερευνητικής συμπεριφοράς των καταναλωτών στις υπηρεσίες. (Bachelor thesis)

Γιουρούκη, Αναστασία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7456
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Service industries
Consumer Behavior
Service quality
Keywords: Υπηρεσίες;Ταξινόμηση των υπηρεσιών;Συμπεριφορά καταναλωτών;Ποιότητα υπηρεσιών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7456
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2432007.pdf59.62 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons