Διαστάσεις της ερευνητικής συμπεριφοράς των καταναλωτών στις υπηρεσίες. (Bachelor thesis)

Γιουρούκη, Αναστασία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7456
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Service industries
Consumer Behavior
Service quality
Keywords: Υπηρεσίες;Ταξινόμηση των υπηρεσιών;Συμπεριφορά καταναλωτών;Ποιότητα υπηρεσιών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7456
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Service industries
Consumer Behavior
Service quality
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-17T16:47:59Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2007
Advisor name: Κοντάκος, Σταύρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 84
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2432007.pdf59.62 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons