Προστασία των υδάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. (Bachelor thesis)

Χαραλαμπίδου, Ειρήνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7457
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Environment
Environmental protection
Water--Pollution
Marine pollution
Keywords: Προστασία περιβάλλοντος;Ρύπανση νερού;Θαλάσσια ρύπανση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7457
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2432004.pdf37.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons