Μια εμπειρική μελέτη της εφαρμογής των συστημάτων E.R.P. για την κατανόηση της χρησιμότητας τους, τη συμμετοχή του χρήστη στην ανάπτυξη τους και την πιθανή συμπεριφορά του κατά τη χρήση της εφαρμογής. (Bachelor thesis)

Τσώνιας, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7458
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: ERP system
Enterprise resource planning
Keywords: Σύστημα ERP;Πλεονεκτήματα ERP;Εταιρεία "Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε."
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7458
Item type: bachelorThesis
Subject classification: ERP system
Enterprise resource planning
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-17T17:08:32Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2006-10
Advisor name: Παλαιολόγου , Μαρία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 117
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2422006.pdf58.69 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons