Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ομάδων που συμβάλλουν στην δημιουργία νέων προϊόντων. (Bachelor thesis)

Παγώνη, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7459
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Team
Communication
Leadership
product development
Keywords: Ομάδα;Ηγεσία;Ανάπτυξη προϊόντων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7459
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Team
Communication
Leadership
product development
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-17T17:20:41Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2005
Advisor name: Τσολάκης, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 65
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2422005.pdf39.31 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons