Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Καϊμενοπούλου, ΑφροδίτηΤζέλα, Αναστασία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/745
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Renewable energy sources
Solar thermal energy
Wind turbines--Aerodynamics
Keywords: Πηγές ενέργειας;Φωτοβολταϊκά συστήματα;Ανεμογεννήτριες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/745
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Renewable energy sources
Solar thermal energy
Wind turbines--Aerodynamics
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-30T15:52:29Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Publication date: 2008-09
Advisor name: Καφετζής, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 74
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012008100.pdf2.88 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons