Ο επηρεασμός της μουσικής στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, στην αντίληψη και συμπεριφορά των πελατών, καθώς και στη συνολική επίδοση των επιχειρήσεων αυτών. (Bachelor thesis)

Παπακώστα, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7460
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer Behavior
Music, Influence of
Perception
Atmospherics
Keywords: Συμπεριφορά καταναλωτών;Επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία;Αντίληψη;Ατμόσφαιρα καταστημάτων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7460
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2412006.pdf63.73 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons