Γραφειοκρατία: Η ελληνική πραγματικότητα και ο ρόλος της στην οικονομική ανάπτυξη. (Bachelor thesis)

Σαββίδου, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7461
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Bureaucracy
Economic development
Greece
Keywords: Γραφειοκρατία;Οικονομική ανάπτυξη;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7461
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2412004.pdf60.63 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons