Γραφειοκρατία: Η ελληνική πραγματικότητα και ο ρόλος της στην οικονομική ανάπτυξη. (Bachelor thesis)

Σαββίδου, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7461
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Bureaucracy
Economic development
Greece
Keywords: Γραφειοκρατία;Οικονομική ανάπτυξη;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7461
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Bureaucracy
Economic development
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-17T17:56:13Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2004-03
Advisor name: Ιωαννίδης, Χρυσόστομος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 94
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2412004.pdf60.63 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons