Επιχειρήσεις υψηλών & χαμηλών επιδόσεων. (Bachelor thesis)

Τσοτσοπούλου, Συμέλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7463
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: business enterprises
Strategic management
Leadership
Corporate culture
Keywords: Στρατηγική συγκρότηση επιχειρήσεων;Προγραμματισμός;Ηγεσία;Έλεγχος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7463
Item type: bachelorThesis
Subject classification: business enterprises
Strategic management
Leadership
Corporate culture
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-17T18:19:04Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2005-12
Advisor name: Παπαϊωάννου, Αικατερίνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 95
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2402006.pdf67.89 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons