Επεκτείνοντας το TAM (Technology Acceptance Model-Μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας) μέσα στα πλαίσια του παγκόσμιου ιστού. (www-world wide web) (Bachelor thesis)

Χρυσοβαλάντου;Τραχανίδου, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7464
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Innovation adoption
World Wide Web
Keywords: Μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7464
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2402005.pdf22.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons