Διαδικασία πρόσληψης μισθωτών, πλαίσιο και προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης σύμβασης εργασίας, τα είδη των συμβάσεων σήμερα κατά το εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. (Bachelor thesis)

Τροχίδου, Αλεξάνδρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7465
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Contract
European labour law
Labour law
Greece
Keywords: Συμβάσεις εργασίας;Εργατικό Δίκαιο;Ευρωπαϊκή Ένωση;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7465
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Contract
European labour law
Labour law
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-17T18:52:23Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2004-02
Advisor name: Πατσάκας , Αθανάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 93
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2402004.pdf62.44 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons