Αντιμέτωποι με την κατανόηση της γενικής συμμετοχής και της ενεργής συνεισφοράς μελών σε μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική κοινότητα. (Bachelor thesis)

Μαυροειδή, Μαρίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7466
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Customer relations--Management
Electronic discussion groups
Travel writing
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Πελατειακές σχέσεις;Ηλεκτρονικές κοινότητες;Ταξιδιωτική κοινότητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7466
Item type: bachelorThesis
Subject classification: E-Commerce
Customer relations--Management
Electronic discussion groups
Travel writing
???metadata.heal.dateAvailable???: 2016-01-17T19:01:10Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2007
Advisor name: Τσιτσίνος, Σταύρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 119
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2392007.pdf63.45 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons