Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. (Bachelor thesis)

Φαρασοπούλου, Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7467
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Income tax
Corporations
Taxation
Keywords: Φορολογία εισοδήματος;Νομικά πρόσωπα;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7467
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2382009.pdf78.62 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons