Η γνωστική και συναισθηματική διάσταση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις υπηρεσιών. (Bachelor thesis)

Μακρή, Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7469
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Trust
Emotional intelligence
W.16 Insurance industry
Insurance consultants
Keywords: Συναισθηματική εμπιστοσύνη;Συναισθηματική νοημοσύνη;Ασφαλιστική αγορά;Ασφαλιστικός σύμβουλος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7469
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2382007.pdf22.82 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons