Η συμπεριφορά των καταναλωτών για το ελαιόλαδο ενόψει οικονομικής κρίσης. (Bachelor thesis)

Ανεστάκης, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/752
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer behaviour
Olive oil
Financial crisis
Keywords: Ελαιόλαδο;Οικονομική κρίση;Καταναλωτική συμπεριφορά
URI: http://hdl.handle.net/123456789/752
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013196.pdf1.26 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons