Διαγνωστική έρευνα-Μελέτη των ενεργειών- Πολιτικών προώθησης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Αράπογλου, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/761
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Investments, Foreign
Enterprise
Keywords: Εξωστρέφεια;Επιχειρήσεις;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/761
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013190.pdf1.48 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons