Τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Σαχμπαζίδου, Βερόνικα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/772
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism industry
Web sites
Marketing
Keywords: Τουρισμός;Διαδίκτυο;Ιστοσελίδες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/772
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Tourism industry
Web sites
Marketing
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-01T07:59:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2012-12
Advisor name: Στεργίδης, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 93
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013184.pdf2.1 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons