Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς. (Bachelor thesis)

Σταμοκώστα, Αλεξάνδρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/776
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Social media
Consumer behaviour
Keywords: Κοινωνικά Δίκτυα;Συμπεριφορά καταναλωτή;Τουριστικοί προορισμοί
URI: http://hdl.handle.net/123456789/776
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013179.pdf1.98 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons